Kaple P. Marie Kr��lovny m��ru, Moravsk�� Budejovice