Používané materiály

Na základě dlouholetých zkušeností si plně uvědomujeme, že správný výběr materiálů pro zhotovení výrobků, pro lepení, koncovou povrchovou úpravu i ostatních komponentů zásadním způsobem ovlivňují celkový výsledek realizace díla.

Řezivo, které používáme při výrobě, necháváme minimálně 5 roků přírodně vyschnout a vyzrát. Následně ho dosoušíme na požadovanou vlhkost. Tento způsob vysušování řeziva se ukazuje mnohem citlivějším. Takto vyzrálé dřevo nemá takovou tendenci měnit svůj objem, tzv. „pracovat „ Toto se týká zejména realizací v kostelech, kde v průběhu roku teplota a vlhkost vzduchu značně kolísá a tím přímo ovlivňuje chování tohoto přírodního materiálu.

Pro lepení se nám nejlépe osvědčila rakouská lepidla pro dřevařský průmysl vyráběná firmou Rakoll.

V závěrečné fázi pro konečnou povrchovou úpravu používáme vysoce kvalitní produkty od firmy Adler.